Lịch sử hình thành

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 TT  KHU VỰC  ĐỊA CHỈ  SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG
  1  Bắc Giang  Số 349, đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang                                   2.650
  2  Chi nhánh Xí nghiệp may BGG Phi Mô  Thôn Đại Phú, xã Phi Mô, huyện Lạng giang, tỉnh Bắc Giang                                      450
  3  Công ty thành viên Xí nghiệp May BGG Lạng Giang  Lô A3, cụm CN Nghĩa Hòa, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang                                   1.400

II. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

      1. Huân chương, bằng khen, giấy khen của công ty:

Với sự nỗ lực không ngừng, trong những năm qua Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan trao tặng: Huân chương lao động Hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng năm 2011, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng trăm bằng khen, giấy khen các loại của Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Bắc Giang:

 TT  SỐ BẰNG  NGÀY CẤP  LOẠI KHEN THƯỞNG  CẤP CẤP  NỘI DUNG KHEN THƯỞNG
   1  01/QĐ-MTTQ  10/01/2013  Bằng khen  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc   Giang  Đã có nhiều thành tích vì người nghèo đảm bảo an sinh   xã hội năm 2012, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết   toàn dân
   2  169/HBVQTE  04/09/2014  Ghi nhận tấm lòng vàng  Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang  Đã ủng hộ chương trình “Trao học bổng thắp sáng những   ước mơ” cho trẻ em nghèo năm 2014″
   3  277/QĐ-TWHH  29/09/2014  Bằng khen  Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam  Xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát   triển Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
   4  57/QĐ-TWH  21/07/2014  Tri ân tấm lòng vàng  Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam  Vì nạn nhân chất độc da cam
   5  175/QĐ-MTTQ-BTT  31/12/2014  Tấm lòng vàng  Đảng bộ Công ty Cổ phần May Bắc Giang  Đã có lòng hảo tâm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và   chương trình an sinh xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2014
   6  2160-QĐ-ĐU  15/07/2014  Giấy khen  Ban chấp hành Đảng bộ khối DN tỉnh BG  Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua,   giai đoạn 2009-2014
   7  2705-QĐ/ĐU  13/04/2015  Giấy khen  Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang  Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi   đua yêu nước giai đoạn 2010-2014
   8  4992/QĐ-BTC  22/05/2015  Bằng khen  Bộ trưởng Bộ Công thương  Đã có thành tích xuất sắc trong Công tác đẩy mạnh xuất   khẩu năm 2014
   9  2260/PTM-TĐKT  21/09/2015  Bằng khen  Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp   Việt Nam  Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh   doanh, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Tổ   chức Hội và sự nghiệp phát triển cộng đồng DN Việt Nam
  10  1817-QĐ-UBND  02/10/2015  Bằng khen  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang  Đã có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội   tỉnh Bắc Giang
  11  02/QĐ-MTTQ  05/01/2016  Bằng khen  Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Bắc Giang  Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Ngày vì   người nghèo”, bảo đảm an sinh xã hội năm 2015
  12  864-QĐ/ĐU  20/12/2016  Giấy khen  Ban chấp hành Đảng bộ khối DN tỉnh BG  Đảng bộ CTCP May Bắc Giang Đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ   sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2016
  13  452-QĐ/TĐTN-VP  03/01/2017  Bằng khen  Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM – Ban Chấp   hành Tỉnh Bắc Giang  Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần may Bắc Giang Đã có thành   tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh   thiếu nhi năm 2016
  14  217/QĐ-LĐTB&XH  10/05/2017  Giấy khen  Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang  Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công   tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2017
  15  1993/PTM-TĐKT  15/08/2017  Bằng khen  Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp   Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng trung ương các hiệp hội   Doanh nghiệp VN
 Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh   doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế   xã hội cũng như xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh   nghiệp tỉnh Bắc Giang
  16  83/QĐ/MTTQ-BTT  11/10/2017  Ghi nhận tấm lòng vàng  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc   Giang  Đã có nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và Chương   trình An sinh xã hội Tỉnh Bắc Giang năm 2017
  17  1520/QĐ-ĐUK  26/12/2017  Giấy khen  Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang  Đảng bộ CTCP May Bắc Giang Đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ   sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017
  18  06/QĐ-MTTQ-BTT  08/01/2018  Bằng khen  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc   Giang  Đã có nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và Chương   trình An sinh xã hội Tỉnh Bắc Giang năm 2017
  19  393/QĐ/TU  02/02/2018  Bằng khen  Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh Bắc Giang  Đảng bộ Công ty Cổ phần may Bắc Giang đạt tiêu chuẩn   “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền (2013-   2017)
  20  3469/QĐ-UBND  20/11/2018  Giấy khen  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang  Ban chỉ huy quân sự Công ty cổ phần may Bắc Giang đã   có thành tích thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự   địa phương năm 2018
  21  2320/QĐ-ĐUK  26/12/2018  Giấy khen  Đảng bộ Tổng Công ty May Bắc Giang BGG  Đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm   2018
  22  03/QĐ-MTTQ-BTT  07/01/2019  Bằng khen  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc   Giang  Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang BGG đã có   nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và Chương trình an   sinh xã hội năm 2018
  23  108/QĐ-MTTQ-BTT  01/07/2019  Bằng khen  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc   Giang  Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang BGG đã có   nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và Chương trình an   sinh xã hội giai đoạn 2009-2018

      2. Huân chương, bằng khen, giấy khen của đồng chí Nguyễn Hữu Phải – Chủ tịch HĐQT:

 TT  Số bằng  Ngày cấp  Loại khen thưởng  Cấp cấp  NỘI DUNG KHEN THƯỞNG ÔNG NGUYỄN HỮU PHẢI
   1  28/QĐ-KT  28/05/2011  Bằng khen  UBMTTQ tỉnh Bắc Giang  Đã có nhiều thành tích trong công tác hội nạn nhân CĐDC   /DIOXIN góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân
   2  09/QĐ-UBND  06/01/2012  Bằng khen  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang  Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2011
   3  827-QĐ/ĐU  15/05/2012  Chứng nhận  Đảng ủy khối DN Bắc Giang  Đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm   2009-2011
   4  71/QĐ-TĐKT-TWH  05/11/2012  Kỷ niệm chương  Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin VN  Đã có công lao trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ nạn   nhân chất độc da cam
   5  2517/PTM-TDKT  01/10/2013  Bằng khen  Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp VN  Là doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương   năm 2013
   6  1684-QĐ/ĐU  01/10/2013  Giấy khen  Ban chấp hành đảng bộ khối DN tỉnh Bắc Giang  Đã có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013
   7  09/QĐ-CAT-PV28  16/01/2015  Giấy khen  Giám đốc Công an tỉnh BG  Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong   trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014


Tư vấn miễn phí

Hãy để lại thông tin để chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn.

Contact Me on Zalo
0204 3 558 402