Xuất khẩu trực tiếp – FOB

FOB là gì?

FOB (Free On Board): Là doanh nghiệp sản xuất nhận đơn đặt hàng may mặc chỉ có trách nhiệm Ship hàng ra ngoài cảng biển là hết trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất. Phần chi phí phát sinh như trả tiền vận chuyển tàu biển và bảo hiểm đơn hàng từ cảng cho điểm đến cuối cùng của đơn hàng sẽ do người đặt hàng (khách hàng) chịu trách nhiệm.

Đơn hàng OEM/FOB là một thuật ngữ trong ngành sản xuất hàng may mặc chỉ một đơn hàng có mẫu mã do khách hàng đặt còn phần còn lại thì doanh nghiệp sản xuất tự giải quyết. Nghĩa là khách hàng lên thiết kế mẫu mã và doanh nghiệp sản xuất sẽ tự mua vải phụ kiện và sau đó may chúng lại rồi chuyển hàng ra bến cảng được chỉ định.

Doanh nghiệp sản xuất sẽ chủ động tham gia sâu rất sâu vào quá trình sản xuất và tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào, từ việc mua nguyên liệu đến cho ra sản phẩm cuối cùng và chỉ chịu trách nhiệm đến khâu vận chuyển ra cảng biển và chuyển lên tàu. Còn mẫu mã là do khách hàng tự cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất.

Dịch vụ FOB - Công ty CP TCT May Bắc Giang BGG

                             Dịch vụ FOB – Công ty CP TCT May Bắc Giang BGG

OEM/FOB chỉ định:

Nghĩa là người đặt hàng sẽ chỉ định một nhóm các nhà cung cấp nguyên vật liệu buộc doanh nghiệp sản xuất chỉ được lấy nguyên vật liệu phục vụ cho đơn đặt hàng tại nhóm này.

OEM/FOB tự quyết:

Nghĩa là người đặt hàng không tâm tới nguồn nguyên liệu sản xuất từ đầu và do bên nào cung cấp. doanh nghiệp sản xuất tự quyết định tất cả về nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho đơn hàng. Khách hàng chỉ quan tâm đến chất lượng thành phẩm có đúng như hợp đồng hay không?

Công ty cổ phần tổng công ty May Bắc Giang BGG nhận may gia công các loại quần áo theo yêu cầu, đơn đặt hàng của đối tác.

 Tư vấn miễn phí

Hãy để lại thông tin để chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn.

Contact Me on Zalo
0204 3 558 402