Khu vực sản xuất tại Lạng Giang

Slide10

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 08 Tháng 9 2015 13:44)

 

Khu vực sản xuất tại Bắc Giang

Slide8

Lần cập nhật cuối (Thứ bảy, 28 Tháng 10 2017 15:19)

 

Khu vực sản xuất tại Lục Nam

Slide9

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 08 Tháng 9 2015 13:44)